Pristanišče jutri

V sozvočju z razvojem kraja in priložnostmi za prihodnje rodove

Pristanišče urejamo z mislijo na prihodnje rodove, ki bodo na Obali živeli, ustvarjali in odraščali. Zaveza Luke Koper k trajnostnem razvoju je zagotovilo, da bo prihodnji razvoj prijazen do zaposlenih, okoliških prebivalcev ter naravnega okolja. Podlaga za razvoj pristanišča je Državni prostorski načrt, ki ureja prostorsko ureditev in širitev pristanišča, skladno z veljavno zakonodajo in okoljevarstvenimi priporočili.

Državni prostorski načrt za ureditev pristanišča (na kratko DPN) je bil sprejet 16. julija 2011. V procesu priprave DPN so sodelovali številni posamezniki in predstavniki različnih interesnih skupin, zato zaradi soočenj toliko različnih mnenj in predlogov projekt predstavlja najširši možen kompromis v tem času.

Pobudnik priprave državnega prostorskega načrta je bilo Ministrstvo za promet, naročnik strokovnih podlag je Luka Koper, d. d., pripravljavec državnega prostorskega načrta pa Ministrstvo za okolje in prostor. Sicer pa so pri njegovi pripravi sodelovali številni državni organi in institucije, urbanisti, krajinarji, arhitekti, gradbeniki, strokovnjaki s področja pomorskega prometa ter razvoja pristaniških tehnologij in opreme. Poleg luških dejavnosti so načrtovalci v prostor umestili še spremljajoče dejavnosti ter izdelali prostorske rešitve kontaktnih območij pristanišča z urbanim okoljem.