Sklad živeti s pristaniščem 2019

Dobrodošli v pristanišču dobrih idej!

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo družba Luka Koper, d. d., sledi trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Luka Koper oziroma dvigovanju ugleda in prepoznavnosti družbe, udejanjanju družbene odgovornosti in podpora lokalnemu okolju, predvsem tistemu delu, na katerega pristaniška dejavnost najbolj vpliva.
Predmet razpisa je financiranje projektov, ki prispevajo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, izobraževalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti v lokalnem in širšem okolju, na podlagi kriterijev določenih v pravilniku.

Rok za oddajo e-prijave je od ponedeljka, 21. 1. do vključno nedelje, 10. 2. 2019 (do 23:59).
Vsak prijavitelj lahko odda le ENO (1) prijavnico, bodisi v sklopu dogodki/projekti ALI v sklopu športni klubi/društva. V primeru, da bo isti prijavitelj poslal več prijav, bomo upoštevali le eno (prvo prispelo).

Glede na naravo vašega udejstvovanja in posledično prijavljenega projekta, dogodka, delovanja športnega kluba, izberete eno od spodnjih dveh prijav in jo v celoti izpolnite:

Pravilnik o financiranju projektov iz sponzorskega/donatroskega razpisa Luke Koper »Živeti s pristaniščem« vam je na voljo na tej strani (spodaj levo) kot pdf priponka. Vabljeni, da si ga preberete.

Želimo vam veliko uspeha pri vašem delu in se vam zahvaljujemo za izkazan interes.

Do sedaj smo razdelili že

7.932.937,00 EUR

Vpliv pristaniške dejavnosti najbolj občutijo ljudje, ki živijo neposredno ob pristanišču, zato smo zelo aktivni na področju družbene odgovornosti predvsem na lokalni ravni. Po najboljših močeh prispevamo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti.