Sklad živeti s pristaniščem 2019

Dobrodošli v pristanišču dobrih idej!

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo družba Luka Koper, d. d., sledi trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Luka Koper oziroma dvigovanju ugleda in prepoznavnosti družbe, izvajanju družbene odgovornosti predvsem v odnosu do lokalnega okolja in zasledovanje komercialnih interesov.
Predmet razpisa je financiranje projektov oziroma društev, ki prispevajo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, izobraževalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti predvsem v lokalnem in širšem okolju, pri čemer
družba daje prednost posameznim področjem po sledečem vrstnem redu:

  1. EKOLOGIJA
  2. IZOBRAŽEVANJE
  3. HUMANITARNE DEJAVNOSTI
  4. ŠPORT in KULTURA
  5. TURIZEM

Rok za oddajo e-prijave je od ponedeljka, 27. 1. do vključno ponedeljka, 10. 2. 2020 (do 23:59).
Vsak prijavitelj lahko odda le ENO (1) prijavnico, bodisi v sklopu dogodki/projekti ALI v sklopu pomoč pri delovanju. V primeru, da bo isti prijavitelj poslal več prijav, bomo upoštevali le eno (prvo prispelo).

Glede na naravo vašega udejstvovanja izberete eno od spodnjih dveh prijav in jo v celoti izpolnite:

Pravilnik o financiranju projektov iz sponzorskega/donatroskega razpisa Luke Koper »Živeti s pristaniščem« vam je na voljo na tej strani (spodaj levo) kot pdf priponka. Vabljeni, da si ga preberete.

Želimo vam veliko uspeha pri vašem delu in se vam zahvaljujemo za izkazan interes.

Do sedaj smo razdelili že

7.932.937,00 EUR

Vpliv pristaniške dejavnosti najbolj občutijo ljudje, ki živijo neposredno ob pristanišču, zato smo zelo aktivni na področju družbene odgovornosti predvsem na lokalni ravni. Po najboljših močeh prispevamo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti.