Sponzorstva in donacije

Podpiramo delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki spodbujajo razvoj lokalnega okolja

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo družba Luka Koper, d. d., sledi trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Luka Koper oziroma dvigovanju ugleda in prepoznavnosti družbe, udejanjanju družbene odgovornosti in podpora lokalnemu okolju, predvsem tistemu delu, na katerega pristaniška dejavnost najbolj vpliva ter zasledovanje komercialnih ciljev, predvsem promocija družbe na tujih, zalednih trgih, na katerih družba prodaja svoje storitve.

Do sedaj smo razdelili že

10.121.959,00 EUR

Vpliv pristaniške dejavnosti najbolj občutijo ljudje, ki živijo neposredno ob pristanišču, zato smo zelo aktivni na področju družbene odgovornosti predvsem na lokalni ravni. Po najboljših močeh prispevamo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti.

“Luka Koper nas podpira skoraj od samega začetka. Je eno redkih velikih podjetij na Obali, ki lahko konkretno podpira naš projekt."

Aljoša Bertok
Rokometno društvo Koper

Aleksandar Živin
Predsednik Teniškega kluba Koper

“Zelo smo veseli, da je Luka Koper postala naš generalni pokrovitelj, saj se zelo trudimo, da našim mladim teniškim upom omogočimo čim boljše pogoje za treninge. To nam bo z dodatnimi sredstvi tudi uspelo."

“Luki Koper se iskreno zahvaljujemo za sredstva, ki jih je Škocjanskemu zatoku namenila v vseh teh letih. Bila je v lokalnem okolju prvo podjetje, ki je delovanje Škocjanskega zatoka finančno podprla že leta 2000 in s tem izkazala zaupanje v razvijajoče se zavarovano območje v soseščini."

Nataša Šalaja
Naravni rezervat Škocjanski zatok

“Luka Koper je naš partner od samega začetka. Leta 2017 je postala generalni sponzor, na kar smo zelo ponosni, saj nam s tem pomaga uresničevati našo željo po trajnostnem povezovanju: to je povezovanju lokalne skupnosti, prostovoljcev in športnikov."

Marijana Sikošek
Društvo Istrski maraton

Goran Sambt
Predsednik Kolesarskega društva Raketa

“Podpora Luke Koper je nepogrešljiva za izvedbo dogodka, ki spada med najbolje organizirane v Sloveniji, sodelovanje z lokalnim gospodarstvom in posamezniki pa je ključno za nadaljnji razvoj osrednje kolesarske prireditve v regiji."