Zdravje in zadovoljstvo otrok, najlepša nagrada za donacijo