DPN za koprsko luko ima tudi nasprotnike

V četrtek, 23.10., je v veliki predavalnici Fakultete za Humanistične študije v Kopru potekala javna obravnava osnutka DPN za pristanišče. Osnutek je bil javno razgrnjen pred mesecem dni, na obravnavi pa so vsi zainteresirani imeli možnost, da javno izrazijo svoje pripombe.

Udeleženci javne obravnave zavračajo predlagani prostorski načrt in menijo, da bi se moral postopek njegove priprave vrniti v začetno fazo. Odklonilno stališče izhaja iz njihovega mnenja, da koprsko pristanišče ne potrebuje novih zmogljivosti na novih površinah. Menijo, da bi bilo možno s spremembami namembnosti posameznih terminalov oziroma obal in prevažanjem tovorov med raznimi skladiščnimi lokacijami znotraj obstoječega pristaniškega prostora rešiti probleme s zasičenostjo in pomanjkanjem skladiščnih površin.

Še zlasti pa nasprotujejo gradnji novega kontejnerskega terminala na novem tretjem pomolu. Čeprav je v državnem prostorskem načrtu predvidena zelena bariera, ki bo ta objekt ločevala od kontaktnega območja, se nekateri vseeno bojijo motečih vplivov.

Direktor direktorata za prostor Mitja Pavliha je v odgovoru na pripombe opozoril, da je razvoj koprskega pristanišča v nacionalnem interesu in da zato lahko država ta načrt sprejme tudi brez konsenza kakšne lokalne skupnosti. Vendar pa je Pavliha dodal: »V našem interesu je, da pripeljemo dialog do konca« in obljubil, da bodo vse posamezne konkretne pripombe skrbno pretehtane in po možnosti vključene v predlog prostorskega načrta.