Poročila in dokumenti

Strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti Luke Koper, d. d.

Čeprav mnogi koncepta trajnostni razvoj in družbena odgovornost zamenjujejo in je med njima tesna povezava, sta to različna koncepta. Pri trajnostnem razvoju gre za zadovoljevanje potreb družbe brez ogrožanja potreb prihodnjih generacij, medtem ko se družbena odgovornost nanaša na odgovornost do širšega okolja, njen cilj pa je prispevati k trajnostnemu razvoju.

Luški Vozli

Prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini pristanišča in najbolj občutijo njegove vplive, je namenjena publikacija Luški vozli, v kateri Luka Koper vsako leto predstavi svoje aktivnosti, uspehe in izzive na področju trajnostnega razvoja.

Prejme jo 15.300 gospodinjstev v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

Gradivo za učitelje - priprava na ogled pristanišča

Učni listi za OŠ Učna pot po Luki Koper 2022