Politika zasebnosti

Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati: ime, priimek, elektronski naslov, itd.

Upravljavec osebnih podatkov na spletnem mestu luka-kp.si je podjetje Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, matična št. 5144353, davčna št. SI 89190033.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Luka koper ima pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva o elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslov Luka Koper d.d., Vojkovo Nabrežje 38, 6501 Koper. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani https://luka-kp.si/slo/varstvo-osebnih-podatkov

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na zato najetih strežnikih pri ponudniku gostovanja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

Namen zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov

Posredovane osebne podatke zbiramo in obdelujemo 1) za namen obveščanja (e-novice) o novih storitvah družbe Luke Koper, dosežkih, spremembah poslovnih procesov, ipd. ali za 2) namen pridobivanja informacij o ponudbi potencialnih dobaviteljev (vnosni obrazec za dobavitelje), ali za 3) prijavo nepravilnosti ali za 4) vloge za izdajo dvololjenja za dostop na območje koprskega pristanišča za organiziran ogled pristanišča ali za 5) prijave na razpisana delovna mesta in 6) za namen zbiranja prijav na razpis za sponzorska in donatorska sredstva iz sklada Živeti s pristaniščem. Osebne podatke obdelujemo in hranimo do preklica privolitve posameznika. Posameznik, ki se je prijavil na obveščanje, lahko svojo prijavo kadarkoli prekliče tako, da v prejetem sporočilu klikne na povezavo za odjavo.

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Osebnih podatkov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam, prav tako jih ne iznašamo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve hranimo in obdelujemo do preklica privolitve. V ostalih primerih hranimo in obdelujemo osebne podatke do izpolnitev namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@luka-kp.si

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Posameznik ima naslednje pravice v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov:

  • Pravico do dostopa do podatkov.
  • Pravico do popravka.
  • Pravico do izbrisa.
  • Pravico do omejitve obdelave.
  • Pravico do prenosljivosti podatkov.
  • Pravico do ugovora.

Pravica do dostopa do podatkov

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne oseben podatke v zvezi z vami. Prav tako imate ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnile izjave.

Pravica do izbrisa

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar ugovarjate obdelavi, ki poteka na podlagi zakonitega interesa ali obdelavi za potrebe neposrednega trženja ter v primeru preklica privolitve.

Pravico do omejitve uporabe

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami. Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Ogroženost varstva osebnih podatkov

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Sprememba politike zasebnosti

Luka Koper d.d. si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti. Družba vas bo obvestila z vsemi bistvenimi vsebinskimi spremembami svoje politike zasebnosti z njeno javno objavo na spletni strani.