Zaposleni

Skrbimo za prijetno in učinkovito delovno okolje, zaposlenim omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa

V službi povprečno preživimo vsaj 8 ur na dan, zato spodbujamo neformalna druženja zaposlenih in podpiramo kakovostno preživljanje prostega časa delavcev. V ta namen:

 • organiziramo in krijemo stroške izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj zaposlenih,
 • krijemo stroške cepljenja proti gripi,
 • posebej spodbujamo rekreacijo zaposlenih v Športnem društvu Luka Koper, ki organizira letno rekreacijo,
 • enkrat letno se luški športniki in rekreativci pomerijo na Luških športnih igrah,
 • za prijetnejše preživljanje dopusta zaposlenim nudimo najem počitniških apartmajev,
 • ob dnevu žena običajno sodelavke peljemo na gledališko predstavo,
 • ob rojstnem dnevu vsi zaposleni prejmejo čestitko vodstva,
 • v okviru sponzorstev jim omogočamo nastop na različnih športnih dogodkih,
 • organiziramo družabna srečanja: srečanje zaposlenih ob rojstnem dnevu Luke Koper, prednovoletna praznovanja ter novoletno obdaritev otrok zaposlenih s prihodom Dedka Mraza.

Zaposlene spodbujamo k odličnemu delu, nagrajujemo uspešne

Kulturo partnerskega odnosa z zaposlenimi snujemo na znanju, sodelovanju, podjetnosti, spoštovanju in odgovornosti vsakega posameznika. Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih skušamo dosegati:

 • z nagrajevanjem koristnih predlogov in inovacijinštruktorstva, mentorstva, internih predavateljev in dela na projektih,
 • z letnim nagrajevanjem vzornih delavcev leta, vodje leta in inovatorja leta, ki so zaradi nadpovprečnih delovnih rezultatov in visoke pripadnosti družbi lahko za vzor ostalim,
 • s plačevanjem od 70% do 90% deleža premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Komuniciramo z zaposlenimi

Internemu komuniciranju posvečamo veliko pozornosti, saj je temelj našega celovitega komunikacijskega spleta. Zaposlene seznanjamo z novostmi, internimi akti in drugimi informacijami z mesečnim glasilom Luški glasnik, obvestili po elektronski pošti in na oglasnih deskah ter na intranetu.

Delavci Luke Koper rešujejo življenja

Že več let sodelujemo z Območno enoto Rdečega križa Koper in zaposlene spodbujamo k darovanju krvi. Kar okrog 200 aktivnih krvodajalcev iz Luke vsako leto daruje kri in rešuje življenja. Krvodajalcem ob darovanju poleg zakonsko predpisanega prostega dne Luka Koper zagotavlja še dodaten dan plačane odsotnosti z dela.

Ohranjamo vezi s sodelavci v tretjem življenjskem obdobju

Ob odhodu v pokoj z našimi upokojenci ohranjamo vezi. O novostih jih obveščamo z glasilom Luški glasnik, spodbujamo in finančno podpiramo tudi njihove aktivnosti v Klubu upokojenih delavcev Luke Koper. Upokojenci prevzemajo tudi vodenje organiziranih skupin po pristanišču, saj so s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem luke odlični vodniki po koprski luki. Z zanimivimi zgodbami znajo popestriti ogled pristanišča in redno dobivajo pohvale obiskovalcev.