Vodeni ogledi pristanišča

Kako na ogled pristanišča?

Oglede pristanišča izvajamo od ponedeljka do sobote med 8. in 12. uro (zadnji ogled se prične ob 12. uri). Število ogledov na dan je zaradi delovnega procesa omejeno.

Ogledov pristanišča ne izvajamo ob nedeljah in praznikih, za Pristaniški dan (dan odprtih vrat Luke Koper) in v primerih, ko zaradi specifičnih okoliščin v pristanišču ogledi niso možni.

Postopek prijave

Termin za ogled pristanišča rezervirate najmanj 2 tedna pred želenim obiskom.

Rezervacijo opravite tako, da izpolnite spodnjo prošnjo za ogled. V primeru prostega termina, vam bomo ogled potrdili. Obvestilo boste prejeli tudi, če vam zaradi zapolnitve razpoložljivih terminov ogleda ne moremo omogočiti.

Potek ogleda

  • Oglede izvajamo le za skupine, ki pridejo z lastnim avtobusnim prevozom, saj vožnja obiskovalcev z osebnimi avtomobili ali kombiji ter hoja po pristanišču nista dovoljeni.
  • Luški vodič vstopi na avtobus na vhodu v pristanišče.
  • Ker je pristanišče varovano območje morate pred vstopom na pristaniško območje varnostni službi oddati izpolnjeno vlogo za izdajo dovoljenja za dostop na območje koprskega tovornega pristanišča –  za organiziran ogled pristanišča.*
  • Osebni dokument morajo s seboj imeti samo polnoletne osebe.
  • Vodenje po pristanišču poteka v slovenskem jeziku. Za tuje govoreče skupine mora prosilec za ogled sam poskrbeti za prevajanje.
  • Med ogledom je izstopanje iz avtobusa prepovedano.
  • Ogled pristanišča traja približno 1 uro.

Odpoved ogleda

Odpoved ogleda je možna najkasneje 2 dneva pred potrjenim datumom. V nasprotnem primeru vam zaračunamo polno ceno ogleda.

Plačilo ogleda

Ogled zaračunavamo po veljavnem ceniku. Naročnik oz. plačnik ogleda prejme račun po opravljenem ogledu.

Plačilo z gotovino ni možno.

Kontakt: 
Področje odnosov z javnostmi
Tel: 05 6656 900
Mail: ogledi@luka-kp.si

Za najmlajše

Vsako leto nas obišče več kot 100 organiziranih skupin osnovnošolskih otrok in vrtcev iz cele Slovenije. Za naše najmlajše obiskovalce smo v ta namen pripravili tudi informativno knjižico. V njej opisujemo, kaj vse se v naši Luki dogaja, kako pristanišče deluje in zakaj ga sploh potrebujemo. Knjižico dobijo otroci do 11. leta starosti po končanem ogledu pristanišča.

V Luki Koper smo tudi pripravili gradivo za učitelje, ki jim je lahko v pomoč pri pripravi učencev na ogled pristanišča. Poleg tega smo v sodelovanju z OŠ Dušana Bordona iz Kopra pripravili delovno gradivo »Učna pot po Luki Koper«, ki je primerno za učence 5. razredov osnovne šole. Oba dokumenta najdete tukaj.

Namig za ogled

S pristaniščem sobiva naravni rezervat Škocjanski zatok, ki se nahaja v neposredni bližini. Gre je največje slovensko polslano mokrišče, izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore. Več informacij o ogledu dobite tukaj.

Cenik ogledov

Velja od 1. 8. 2018 dalje (cena vključuje DDV):

Vrsta skupine na avtobus
(do 30 obiskovalcev**)
na avtobus
(nad 31 obiskovalcev**)
Šolske skupine* 35 € 50 €
Skupine odraslih 60 € 100 €
Predšolske skupine brezplačno brezplačno

osnovnošolci, dijaki, študentje, spremljevalci skupine
** brez šoferja

Prijava na ogled


  • DD dot MM dot YYYY

  • Please enter a number from 8 to 12.
  • Pridružujemo si pravico do odpovedi ogleda pristanišča, najkasneje dan pred potrjenim terminom.

*Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper, d. d., osebne podatke pa zbira na podlagi Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča. Luka Koper zbrane osebne podatke obdeluje, varuje in hrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe in jih ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi.