Lokalna skupnost

Snujemo, usklajujemo in izvajamo številne projekte, pomembne za lokalno in širšo družbeno skupnost

Sodelujemo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je ena največjih nevladnih neprofitnih naravovarstvenih organizacij pri nas. Obnovili so Škocjanski zatok, v katerem danes prebiva več kot 200 vrst ptic. V največjem polslanem močvirju v Sloveniji domujejo številne ribe, dvoživke, plazilci, nevretenčarji in sesalci. Še posebej prijazni pa so posebni prebivalci zatoka, kamarški kobili Rosa in Rižana ter boškarin Primo.

Z Mestno občino Koper sodelujemo pri razvoju Kopra kot turistične destinacije

Luka Koper je leta 2007 umaknila svoje pristaniške dejavnosti iz zahodnega dela mesta, kjer se je razvil današnji potniški terminal. Slovenija ima z geostrateškim položajem koprskega pristanišča na severu Jadrana dobro izhodiščno pozicijo, da postane prepoznavna kot destinacija za križarjenja v sredozemski regiji, zato z Mestno občino Koper izvajamo različne trženjske aktivnosti za promocijo konkurenčnih prednosti Kopra in Slovenije nasploh . Predvsem v zadnjih letih beležimo veliko zanimanja in dobrih povratnih informacij pri ladjarjih, ki se vedno radi vračajo v Koper.

Vsako leto, v času trajanja sezone, nas obišče približno 65 ladij in 70.000 potnikov.

Financirali smo zagon delovanja Univerze na Primorskem

Luka Koper, Intereuropa, Tomos, Emona Obala, Adriatic, Casino Portorož in Vina Koper smo finančno podprli delovanje Univerze na Primorskem. To je omogočilo uspešen začetek delovanja tretje slovenske univerze.

Luka Koper  je vključena tudi v  štipendijski sklad UP, ki nagrajuje in spodbuja najboljše študente in ponuja možnosti zaposlitve teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

Sodelujemo z visokošolskimi zavodi in znanstvenimi ustanovami

  • Inštitut Andrej Marušičopravlja meritve kakovosti zraka in morja ter vzdržuje merilne naprave. Sodelujemo tudi pri različnih evropskih projektih;
  • Zavod za varstvo pri delu: opravlja meritve hrupa in z modelnimi izračuni ugotavlja možne izboljšave na tem področju;
  • Zavod za gradbeništvo: sodelujemo pri raziskovanju novih, inovativnih pristopov ponovne uporabe morskih sedimentov;
  • Morska biološka postajo: opravlja monitoring živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v luškem akvatoriju in preučujejo vodne tokove znotraj bazenov;
  • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano: nadzira kvaliteto pitne vode in odpadnih vod;
  • Fakulteta za pomorstvo in promet: sodelujemo pri pripravi načrtov zaščite in reševanja v primeru nesreč na morju, preučujemo vplive širitev morebitnih razlitij na morju, preverjamo sisteme za obvladovanje nesreč predvsem s pomočjo različnih simulacij.