Gradimo za prihodnje rodove

Razstavo so odprli dr. Mitja Pavliha, v.d. generalnega direktorja Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor, dr. Janez Požar, generalni direktor Direktorata za pomorstvo z Ministrstva za promet in dr. Gregor Veselko, predsednik uprave Luke Koper.

Načrt omogoča dolgoročni razvoj pristanišča in ohranjanje njegove konkurenčnosti. Območje pristanišča bi se po tem predlogu povečalo z dosedanjih 268 ha na 404 ha.
Lani je Luka Koper, d.d. pretovorila rekordnih 16 mio ton, ob uresničitvi državnega prostorskega načrta pa bi lahko pretovorili tudi do 40 milijonov ton letno.
Ves pretovor je, glede na povečane železniške nakladalne kapacitete možno transportirati po železnici, seveda ob predpostavki, da bo zgrajen drugi tir med Koprom in Divačo.

Za realizacijo načrta bi na podlagi današnjih ocen potrebovali 3,5 milijard €. Luka Koper bo temu sama težko kos, zato se zanašamo na široko podporo države in lokalne skupnosti, ki ji ta DPN zagotavlja moderno, učinkovito, okolju in ljudem prijazno pristanišče.

Razstava je uvod v javno razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN, ki bo v oktobru potekala v prostorih Primorske Gospodarske zbornice.
V drugi polovici oktobra pa je predvidena tudi javna obravnava.

3D animacija pristanišča po DPN in več informacij