Javna razgrnitev osnutka DPN

Direktorat za prostor je v četrtek, 09.10.2009 v javnem naznanilu, objavljenem v medijih, obvestil javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru in okoljskega poročila za DPN.

Vsa dokumentacija bo razgrnjena od 16. oktobra do 15. novembra na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani ter v prostorih Primorske gospodarske zbornice na Ferrarski ulici 2 v Kopru.

Pomembna informacija javnega naznanila je, da bo javna obravnava osnutka DPN potekala 22. oktobra v prostorih Fakultete za humanistične študije v Kopru.