Luka Koper na 2. forumu družbene odgovornosti podjetij v Ljubljani

V sredo, 27. maja je Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi organizirala 2. forum z okroglo mizo.

Zelena nit tovrstnih dogodkov je spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in delovanja skladnega s trajnostnim razvojem.

Osrednja tema dogodka je bila krizno upravljanje in pomen komuniciranja v praksi za ublažitev razmer v podjetjih. Po krajši predstavitvi lastnih dobrih praks so se gostje pogovarjali tudi z udeleženci.

Luko Koper je zastopal Sebastjan Šik, vodja odnosov z javnostmi. Predstavil je naše prakse komuniciranja z različnimi javnostmi ter prizadevanja Luke za trajnostni razvoj pristanišča in njegove okolice.

Na dogodku so sodelovali še:
Ksenija Oletić, direktorica SPEM,
prof. Nadya Zexhembayeva, podpredsednica UN Global Compact Slovenija,
Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn,
Tamara Valenčič, vodja službe za korporativno komunciranje in razvoj zaposlenih v Simobilu,
Leonardo F. Peklar, Socius,
mag. Barbara Stegel, direktorica odnosov z javnostmi v Mercatorju,
Saša Mrak, Dnevnik – Zlata nit.