Mednarodno priznani oceanolog raziskuje morje v koprskem zalivu

Javnosti je predstavil projekt »Vpliv delovanja Luke Koper na onesnaževanje in druge okoljske probleme v koprskem zalivu ter predlog strategije in ukrepov za izboljšanje razmer ter trajno varstvo njegovega okolja«, ki ga je izvajal od leta 2005 pa vse do 2008.

Raziskave se bodo nadaljevale tudi v letu 2009, zato bomo obširnejši povzetek in rezultate raziskave v prihodnje objavili tudi na našem portalu.

Dr. Jože Štirn je zaslužni profesor oceanografije, morske ekologije in ribiške biologije. Te vede je poučeval na univerzah v Ljubljani, Nici in Sultan Qaboosu (Oman), kot vodja UNESCO projekta pa je študij morskih ved ter vzporedna raziskovanja v Indijskem oceanu organiziral tudi v jemenskem Adnu.
Po upokojitvi še predava na Mednarodni univerzi za morske vede v Nici, končuje svoje življenjsko delo “Katalog in atlas fitoplanktona”, ukvarja pa se tudi z raziskavami in svetovanji v zvezi z varstvom morskega okolja v Koprskem zalivu in akvatoriju Luke Koper.