Podpiramo znanje – sodelovanje s Fakulteto za management

Priznanje za dobro sodelovanje
V soboto, 21. novembra, sta v.d. dekana Fakultete za management Koper prof. dr. Boštjan Antončič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc podelila diplome in priznanja UP Fakultete za management Koper za študijsko leto 2008/2009. Posebno priznanje je prejela tudi Luka Koper, d.d.

Delovanje Univerze na Primorskem in Fakultete za management Koper že od ustanovitve podpira tudi Luka Koper, tako na področju izobraževanja kot tudi raziskovalne dejavnosti. Sodelovanje na raziskovalnem področju se je v zadnjih letih še posebej okrepilo, saj fakulteta v sodelovanju z Luko izvaja aplikativni projekt z naslovom Identifikacija ključnih kazalnikov v poslovnem modelu odličnosti, pravkar pa se je zaključil projekt Ekonomika kakovosti v pristaniškem in logističnem sistemu Luka Koper d.d., ki ga je v celoti izvedla fakulteta. Seveda bosta Luka in FM pri izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih projektih sodelovali tudi v prihodnje.