Predstavljamo prvo Poročilo o trajnostnem razvoju Luke Koper

Poročilo o trajnostnem razvoju Skupine Luka Koper, d.d. je bilo izdano kot ločena publikacija Letnega poročila 2008, saj podrobno opisuje področja trajnostnega razvoja v Skupini.

Publikacija o trajnostnem razvoju Luke Koper za preteklo leto je tudi prvo poročilo, ki ga je po mednarodnih standardih Global Reporting Initiative revidirana Mreža Global Compact Slovenija.