Rezultati meritev prašenja dodatno preverjani

Na naši mobilni postaji je od 20. oktobra 2009 nameščen še merilnik  Ministrstva za okolje in prostor, ki bo eno leto preverjal verodostojnost naših podatkov.

Luka Koper želi s projektom ovrednotiti celotno obremenitev zraka s prahom (PM10), ki jo zaradi svoje dejavnosti lahko povzroča v okolico. V okviru tega projekta bo mogoče natančno oceniti tudi njen delež prašenja v okolico.
Verodostojnost in pravilnost meritev pa je osnova te študije.