TOC za ekološki projekt CAPS prejel 1,5 mio evropskih sredstev Eco Innovation

TOC je v letu 2008 razvil inovativni postopek predelave papirniškega mulja v visoko učinkovito absorpcijsko sredstvo za sanacijo vodnih površin (projekt CAPS). Služi za odstranjevanje olj, kemikalij in praha z vodne površine.

Cilj projekta je bila vzpostavitev trajnostne povezave različnih industrijskih panog, kjer se odpadke iz ene industrijske branže uporabi kot produkt z visoko dodano vrednostjo v drugih industrijskih panogah.

Projekt je že leta 2008 prejel nagrado za najboljši ekološki postopek leta, ki sta jo na Okoljski konferenci podelila časnik Finance in slovenski Eko sklad. 

CAPS je bil tudi izbran na evropskem razpisu CIP Eco-Innovation 2008, na podlagi katerega je Evropska agencija za konkurenčnost in inovacije (EACI) podjetju TOC d.o.o. odobrila sofinanciranje projekta v vrednosti 1,5 mio EUR.

TOC bo s finskim partnerjem doma in na Finskem zgradil kapacitete za proizvodnjo 20.000 ton absorpcijskega sredstva. Absorbent poimenovan HAWSC je tudi do 7 krat bolj učinkovit od proizvodov, ki so trenutno na tržišču.

Z uveljavitvijo tehnologije CAPS se bo znatno povečal tudi življenjski ciklus papirja. Papirniški mulj še vedno predstavlja ostanek pri proizvodnji in recikliranju papirja, odslužen HAWSC pa se lahko uporabi kot gorivo pri uporabi biomase.