Zaključna delavnica zavoda UMMI – obiskali so nas astronomi

V sklopu mladinskega poletnega tabora, ki ga že osemnajsto leto zapored organizira zavod UMMI, so Luko Koper tokrat obiskali udeleženci delavnice »astronomija«.

Prvi del obiska je vključeval kratko predstavitev pristanišča s posebnim poudarkom na varovanju okolja, o načinu osvetljevanja delovnih površin in izpolnjevanju normativnih določb pa so tokratne goste seznanili kolegi iz Službe za varovanje okolja in zdravja pri delu ter Službe investicij.
Prisotni so se strinjali, da je potrebno pri osvetljevanju pristaniških površin upoštevati tako vidik varstva pri delu, kot tudi uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Luka Koper pri uporabi razsvetljave upošteva oba vidika, pri vseh investicijah, ki obsegajo modernizacijo osvetljevalne infrastrukture pa upošteva najvišje standarde kakovosti ter tako vgrajuje le tehnično najboljše rešitve osvetljevanja delovnih površin.

Druga delavnica UMMI v Luki Koper
Prva delavnica UMMI v Luki Koper