Evropski komisar za okolje na obisku v Luki

“Ne smemo zanemarjati tudi kaj vse od Luke imamo in kako pomembna je, predvsem za to regijo, pa ne samo za regijo, mislim da za Slovenijo kot celoto,” je uvodoma poudaril Potočnik.

Pri ogledu pristanišča je bil prijetno presenečen predvsem glede njegove zelene podobe in urejenosti celotnega območja. Poudaril je tudi izreden pomen okoljskega standarda EMAS, ki ga Luka pravkar pridobiva. Okoljski certifikat EMAS bo formalno potrdil okoljske aktivnosti, ki jih Luka že izvaja, hkrati pa pristanišče zavezal k nadaljnji okoljski odgovornosti.
Potočnik je bil zadovoljen tudi z državnim prostorskim načrtom za prihodnji razvoj slovenske luke, pri čemer je poudaril željo, da se bo načrt uresničil v celoti in ne le v delu, ki ga narekuje ekonomski interes.

Predsednik uprave Luke Koper, Gregor Veselko mu je med razgovori predstavil združenje NAPA, ki lahko odigra pomembno vlogo tudi z vidika manjšega onesnaževanja v Evropi, saj severnojadranska pot predstavlja krajše transportne poti za tovor, ki vstopa v Evropo. Komisar Potočnik se je strinjal, da je tovrstno združevanje pravi odgovor na izzive evropske transportne politike.

Predsednik Veselko je pri tem izpostavil še, da se v Luki Koper zavedamo pomena sobivanja med pristaniščem in okoljem. Našo zeleno politiko tržimo tudi navzven kot blagovno znamko, saj delamo s tržišči kot je denimo Avstrija, ki so že zelo okoljsko osveščena in se na vseh področjih usmerjajo k trajnostnemu razvoju ter to pričakujejo tudi od svojih partnerjev.

Luka Koper je sicer prvo slovensko podjetje, ki ga je komisar Potočnik obiskal od nastopa funkcije na okoljskem resorju evropske komisije. Pred tem je obiskal še naravni rezervat Škocjanski zatok, ki leži na pragu pristanišča in s katerim Luka Koper sodeluje že več let.