Hrupna ladja in tretja merilna naprava hrupa

Prejšnji teden se je v koprskem pristanišču ustavila kontejnerska ladja, ki je s povečano stopnjo hrupa motila okoliške prebivalce.
Nemudoma smo stopili v kontakt s predstavnikom ladjarja in ga opozorili na nenavaden hrup. Po naših informacijah je ladjar na naše pripombe reagiral in ladji poslal konkretna navodila za omilitev te nevšečnosti.
Že sami smo dan zatem ugotovili, da ti ukrepi ne zadostujejo in predstavnika ladjarja ponovno opozorili. Verjamemo, da bodo storili vse, kar je mogoče, da težavo dokončno odpravijo in ladja v prihodnje ne bo tako hrupna. Omenjeni ladjar v Koper prihaja še s tremi sestrskimi ladjami, vendar pri njih ne prihaja do podobnih težav.

Razveseljivo pa je dejstvo, da zaključujemo tudi s premikanjem tretje merilne naprave in nameščanjem na ustrezno merilno mesto, ki bo beležila morebiten hrup iz pristanišča v smeri proti mestu Koper.
Merilno napravo smo sicer hkrati z ostalima dvema (smer Bertoki, smer Ankaran) poskusno že namestili na severno stran mesta, žal pa zaradi tehničnih težav meritve še niso stekle kot bi morale.
Prihodnji teden bomo predvidoma dokončno usposobili napravo in pričeli z online objavo izmerjenih decibelov tudi na južni strani Luke oz. proti severni strani mesta Koper.

V Luki Koper pa že dlje iščemo tudi trajnejše konkretne rešitve, ki bodo omilile tovrstne težave in o katerih bomo poročali, ko bomo imeli izdelano študijo.