Kdo so možje, ki so soustvarjali slovensko pomorsko identiteto

Knjiga je izšla kot šesti zvezek zbirke Življenja in dela, ki jo SAZU izdaja v okviru projekta Slovenski biografski leksikon.

Dvanajst avtorjev zbornika je v osemnajstih, v knjigi objavljenih strokovnih člankih obdelalo življenjepise tistih osebnosti iz naše polpretekle in nekoliko bolj oddaljene zgodovine, ki so odločilno vplivale na temelje, razvoj in utrditev zavedanja o tem, da smo Slovenci pomorski narod in da je Slovenija pomorska država.

Med temi sta tudi dva moža, ki sta bila neposredno, življenjsko povezana z Luko Koper. Članek o Danilu Petrinji, ustanovitelju in prvem graditelju trgovskega pristanišča v Kopru, je napisal Branko Marušič. Andrej Vovko pa je avtor članka o Rudiju Dujcu, ki je v osemdesetih letih minulega stoletja kot direktor koprskega pristanišča odločilno vplival na njegov razvoj in uveljavitev v svetu. Rudi Dujc je Luko Koper vodil tudi v kritičnem obdobju osamosvajanja Slovenije.

Luka Koper, d.d. je v okviru Sklada Živeti s pristaniščem finančno pomagala pri izdaji knjige.