Luka Koper financirala pripravo študija Upravljanje trajnostnega razvoja

Iz prakse v teorijo

Pripravo študijskega programa je financirala Luka Koper, ki je že pred več kot desetletjem trajnostno politiko vključila v svoje poslovanje. Luka Koper je bila pred 10 leti prvo pristanišče v Jadranu, ki je pridobilo okoljski certifikat ISO 14001, trenutno pa poteka še zadnja presoja za pridobitev evropskega okoljskega certifikata Emas, ki ga imata v Evropi le dve pristanišči.

Na Fakulteti za management so ob predstavitvi študijske smeri organizirali okroglo mizo z naslovom Izhodna ali trajnostna strategija: Kje je prihodnost Slovenije? Okroglo mizo je moderiral dr. Roberto Biloslavo s Fakultete za management Koper, njegovi sogovorniki pa so bili klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta UL, dr. Anton Mlinar, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in FHŠ, Sebastjan Šik, Luka Koper, d. d., dr. Janez Šušteršič, Fakulteta za management Koper, Jurij Kobal, Oikos, d. o. o., in Aleksander Batič, Inštitut za družbeno odgovornost INTERSO.