Luka Koper ponovno uvrščena v trajnostni indeks Dunajske borze

…ki kotirajo na borzah srednje in vzhodne Evrope in predstavljajo vodilna podjetja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Lani je imel indeks 16 članov, letos jih je borza nanj uvrstila 13. Iz Slovenije so v indeksu poleg Luke Koper še Mercator, Gorenje, Krka, Sava in Nova kreditna banka Maribor.

K
riterije za uvrstitev na seznam borza preverja četrtletno, Luka Koper pa je bila po zadnjem ocenjevanju v indeks ponovno vključena z 20. decembrom 2010.