Nič vas ne stane, da ste dobrodelni – tudi v Kopru

Info točko je postavil Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, na tem mestu pa bo gostovala 14 dni. Poleg info točke v Luki Koper je trenutno postavljena še ena na Ministrstvu za zdravje v Ljubljani.

Akcija osvešča vse, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji (so davčni zavezanci), da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam (kulturnim, športnim, humanitarnim, … SEZNAM upravičencev). Pri tem lahko davčni zavezanci izberejo do največ pet organizacij in tako donirajo sredstva za delovanje teh organizacij, ki prispeva k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi.

Bom v tem primeru plačal višjo dohodnino?
Odgovor je seveda ne, saj se ta odstotek vzame od zneska dohodnine, ki gre drugače državi. Za leto 2008 so fizične osebe skupaj zbrale 3,1 milijona evrov z namenitvijo 0,5% dohodnine, to možnost pa je izkoristila le četrtina davčnih zavezancev.

Več informacij o postopku ter seznam vseh upravičencev do teh sredstev na www.dobrodelen.si