Raziskovanje reke Rižane zaključili v pristanišču

Projekt je organiziral zavod za izobraževanje UMMI, k sodelovanju pa so pritegnili mladostnike srednjih koprskih šol in starejše osnovnošolce. UMMijevce smo v Luki gostili že lani, tokrat so raziskovali reko Rižano, ki izvira na slovenskih tleh in se izliva v slovensko morje.

V sklopu projekta so obiskali tudi Luko Koper, nekateri so tokrat prvič videli izliv Rižane v živo. Vodja projekta Liliana Vižintin je po obisku povedala: »Morda smo si ga predstavljali nekoliko drugače, ampak nas ni razočaral, saj tudi v tem zadnjem delu ohranja reka Rižana svoj čar. Ob izlivu Rižane smo si na stiku reke z morjem ogledali tudi luško ekološko floto, s katero Luka skrbi za preprečevanje onesnaženja morja v širšem območju luškega akvatorija in tako odpravlja posledice onesnaženja.«

Skozi delavnice, ekskurzije in srečanja so mladi Rižano spoznali in predstavili z naravovarstvenega, ekološkega, urbanističnega, umetniškega ter zgodovinsko-kulturnega vidika. Izpostavili so pomen reke, ki predstavlja nepogrešljiv vir oskrbe s pitno vodo za slovensko Istro, hkrati pa je premalo raziskan lokalni vodni ekosistem.