Sodelujemo: Climeport – s sredozemskimi pristanišči za ublažitev klimatskih sprememb

V projekt, ki se pod okriljem EU izvaja že od leta 2008, je vključenih šest sredozemskih pristanišč: Valencia in Algeciras (Španija), Marseilles (Francija), Pirej (Grčija), Livorno (Italija) in Koper, ki so tudi sicer aktivni na področju odgovornega odnosa do okolja ter uveljavljanju načel trajnostnega razvoja. Med partnerji projekta so še organizacije, ki se ukvarjajo z zmanjšanjem porabe energije – Energetska agencija iz Valencie, španski Tehnični inštitut za elektriko ter Goriška lokalna energetska agencija.

Promet skozi pristanišča, ki so vključena v Climeport, predstavlja skoraj 20% vsega sredozemskega pomorskega prometa. Sodelojoči pri Climeport se zavedajo, da so okoljski problemi globalni izziv, zato si prizadevajo zmanjševati emisije toplogrednih plinov. V primeru pristanišč gre predvsem za ladijske emisije in emisije terminalov, razvoj inovativnih transportnih tehnologij in povečevanje energetske učinkovitosti pristanišč.

Rezultati projekta Climeport bodo tudi konkretno uporabni, saj bo metodologijo dela za izračun vrednosti izpustov CO2, do katere so prišli udeleženci Climeporta, lahko uporabili tudi v drugih pristaniščih in tudi drugih panogah. Cilj projekta Climeport je tudi priprava konkretnih akcijskih načrtov, ki bodo omogočili zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.