V Bruslju podeljena nagrada ESPO 2010

Luka Koper se je s projektom Živeti s pristaniščem (ŽSP) na tekmovanje prijavila prvič. Projekt se sistematično loteva stičnih točk pristanišča z lokalnim okoljem in jih z okoljevarstvenimi, socialnimi in komunikacijskimi aktivnostmi uspešno razvija. Strokovna komisija je opisani projekt uvrstila v finale, kamor so se poleg Kopra uvrstila še pristanišča iz Amsterdama, Antwerpna, Helsinkov, Marseillesa in Ponte Delgade.
Razglasitev zmagovalca je bila v torek, 9.11. v mestni hiši v Bruslju, prestižno nagrado ESPO AWARD 2010 pa je prejelo pristanišče Helsinki s projektom »Pristanišče kot del mesta« (Port as part of the city).

Koprski projekt je požel pohvale za domiselno reševanje izzivov, s katerimi se sooča na ravni lokalnega okolja. Deset članska strokovna komisija je ugotovila, da lahko, za evropske razmere relativno majhno in mlado pristanišče, kljub omejenim resursom učinkovito izvaja projekte, ki spodbujajo povezovanje pristanišča z mestom. Za razliko od večine evropskih pristanišč Luka Koper, d.d. sama financira vse investicije v pristanišču.

V okviru projekta ŽSP smo se denimo lotili preprečevanja oz. odpravljanja vplivov na okolje že na izvoru – v pristanišču. V ta namen smo uvedli številne okoljevarstvene izboljšave (protiprašne in protihrupne zaščite, intenzivna zazelenitev pristanišča, skrb za morje), rezultate pa tudi javno prikazujemo na spletnem portalu za trajnostni razvoj Luke Koper (www.zivetispristaniscem.si). V okviru projekta smo pričeli tudi z odprtim komuniciranjem z lokalno skupnostjo preko različnih kanalov in pristopov, nekaj jih je v pristaniškem svetu popolnoma novih. Podpiramo izobraževalni sektor in  razvoj primorske univerze, na praktično vseh družbenih področjih pa že desetletja podpiramo tudi projekte lokalne skupnosti in sodelujemo pri skupnih projektih (potniški terminal, državni prostorski načrt, tradicionalne prireditve, ipd.). 

Finančno vrednotenje Projekta Živeti s pristaniščem
od januarja 2000 do maja 2010

Znesek (€)

Sponzorstva in donacije

7.173.834

Državni prostorski načrt

2.886.000

Ekologija in okoljevarstvene aktivnosti

19.480.477

Lokalna in mestna infrastruktura

1.262.457

Dostopnost pristanišča za obiskovalce in osveščanje prebivalstva

83.749

SKUPAJ

30.886.517