Aktivno na konferenci GreenPort

Vse več pristanišč se sooča s podobnim problemom, ki se z razvojem ekologije stopnjuje in nujno zahteva odziv. Javnost pristanišča pogosto (ne)upravičeno zaznava kot moteči faktor, največkrat na račun domnevnega onesnaževanja okolja.

Na dvodnevni konferenci GreenPort v Benetkah so se zato zbrali predstavniki številnih luk in predstavili zadnje dosežke in praktične primere na področju zelene logistike (Green Port Logistcs) ter učinkovite uporabe energije v pristaniščih (Energy for Green Ports).

Konference smo se udeležili tudi mi. Predstavnika Luke Koper iz Službe za zdravje zaposlenih in ekologijo sta dosežke v Luki Koper sta predstavila naše dejavnosti in rezultate na področju obvladovanja in zmanjševanja vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in obvladovanja ter predelave odpadkov, zbranih na območju pristanišča. Široki publiki smo pokazali tudi naše načrte za uvajanje modernih in energetsko učinkovitih tehnologij, pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter učinkovitega obveščanja zainteresirane javnosti o naših aktivnostih in merljivih rezultatih.