Državni prostorski načrt za pristanišče sprejet!

DPN je temeljni prostorski dokument, ki bo omogočil razvoj koprskega pristanišča in okrepil njegovo konkurenčnost. Nanj smo v Luki Koper čakali vse od leta 2006, za pripravo strokovnih podlag pa smo porabili cca tri milijone evrov.

Pristanišča severnega Jadrana imajo zaradi svoje geografske lege izjemno priložnost postati najkrajša, najcenejša in okoljsko najbolj prijazna vez med Srednjim in Daljnim Vzhodom ter osrednjo Evropo. Te priložnosti pa ne bodo mogla izkoristiti brez povečanja svojih zmogljivosti.
Državni prostorski načrt za koprsko pristanišče nam omogoča povečanje obsega pristanišča s sedanjih 280 na 404 ha ter pretovornih zmogljivosti na približno 35 milijonov ton letno. Gre za dolgoročne načrte, ki jih bomo uresničevali postopoma, uresničili pa lahko le s sodobno in zmogljivejšo železniško povezavo z zalednimi trgi.

“DPN je rezultat kompromisa med potrebami pristanišča, zahtevami zakonodaje in željami lokalne skupnosti. V Luki Koper si želimo, da bi ga vsi deležniki sprejeli kot nacionalni projekt, ki za lokalno skupnost in državo predstavlja nov razvojni zagon,” je sprejetje DPN komentiral predsednik uprave Gregor Veselko.