Odziv na nestrokovne komentarje neuradnih rezultatov analize vzorca – železov oksid

V Luki Koper, d.d. ne moremo komentirati rezultatov kemijske analize mešanice železovih oksidov, saj za to nimamo ustreznih kompetenc. Naše vedenje in poznavanje vsebine tovorov, ki jih pretovarjamo v pristanišču se bazira na varnostnem listu, ki ga predloži lastnik blaga in usklajen z mednarodnimi standardi. V primeru mešanice železovih oksidov je na varnostnem listu iz leta 2010 jasno zapisano, da NE gre za nevarno snov in temu primerno so opredeljeni tudi varnostni ukrepi glede rokovanja.

Kot dokaz posredujemo kopijo varnostnega lista (priponka pod novico), saj se je v javnosti pojavil varnostni list, ki ne ustreza tovoru, ki ga pretovarjamo v pristanišču. Javnost je bila namreč zavedena, da naj bi šlo za železov (III) oksid v obliki rdeče-rjavih kristalov (CAS-št. 1309-37-1), v Luki Koper pa pretovarjamo hematit s trgovskim imenom MIOX (CAS-št. 1317-60-8), ki je ruda železovega oksida v obliki kristalov rjave do temno sive barve. Ker gre za različne snovi, so različni tudi varnostni predpisi.

Zaradi alarmizma, ki je po naših informacijah segel tudi izven meja Slovenije, od pristojnih institucij pričakujemo, da bodo podale jasno in nedvoumno mnenje glede očitane škodljivosti omenjenega tovora. Neuradni podatki, ki so bili danes sporočeni javnosti vnašajo namreč le dodatno zmedo, saj niso podkrepljeni s strokovnim mnenjem.

V Luki Koper obžalujemo, da je prišlo do neljubega dogodka.
Še enkrat pa moramo poudariti, da pri pretovoru blaga ni prišlo do nobene nesreče ali razsutja tovora, iz česar sklepamo, da so količine, ki jih je v prostor odnesla burja, minimalne.