Okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa v okolje

Okoljevarstveno dovoljenje na področju emisij hrupa smo pridobili, ker:
•   viri hrupa v okolje zagotavljajo obratovanje v skladu z zahtevami zakonodaje,
•   izvajamo ukrepe varstva pred hrupom (pripravljamo tudi nov akcijski načrt zmanjševanja ravni hrupa) in
•   zagotavljamo zakonsko obvezne meritve.

Dovoljenje je izdalo Ministrstvo za okolje in Agencija RS za okolje in prostor na podlagi vzpostavljenega kontinuiranega monitoringa hrupa v treh ključnih smereh: mestno jedro Kopra, Ankaran in Bertoki.
S kontinuiranim monitoringom ugotavljamo dejansko obremenitev s hrupom v vsakem trenutku in beležimo hrupne dogodke.
Tako smo v zadnjem letu prepoznali in izmerili tudi hrupne ladje in pri ladjarju dosegli, da najhrupnejša od februarja letos ne prihaja več v Koper.