Poglabljanje morskega dna ob obali potniškega terminala in miniranje

Rekonstrukcija obale na potniškem terminalu vključuje sanacijo obstoječe obale, vgradnjo novih bitev večjih nosilnosti, zamenjavo odbojnikov ter poglabljanje morja ob obali. Projektant se je za izvedbo poglabljanja z miniranjem odločil zaradi specifičnosti sestave tal. Miniranje se izvaja v minimalni obliki, dela pa potekajo skladno z načrtom miniranja in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Več o miniranju

Miniranje, s katerim je izvajalec začel 1.3.2011, spremlja podjetje Železnikar Control d.o.o., ki je v ogroženi coni miniranja postavilo tri seizmografe ter posnelo stanje okoliških zgradb pred miniranjem. Predstavnik kontrolne hiše, ki spremlja meritve, seizmograf dr. Đorđe Ostojič je zapisal, da dosedanje tresenje ni preseglo mej predvidenih v projektu, učinki miniranja pa so v okvirih priporočil standarda DIN 4150. Potresi so sicer opazni do moteči, vendar niso nevarni za bližnje objekte, niti za tiste, ki so v najslabšem stanju, zagotavlja izvajalec.
Izvedeli smo še, da je bilo v nedeljo, 27. marca, čutiti večje tresljaje kot sicer zaradi miniranja trših slojev morskega dna, kar povzroča večjo prevodnost tresljajev. Seizmološke naprave pa niti ta dan niso zaznale povišanih vrednosti.

Gradbeno dovoljenje obveščanja ne predvideva, smo pa miniranje napovedali v medijih že ob sami predstavitvi projekta poglabljanja morskega dna na potniškem terminalu.