Preverili so trajnostno naravnanost Luke Koper

Luka Koper je že od konca leta 2009 vključena v trajnostni indeks Dunajske borze CEERIUS (CEE Responsibility Investment Universe), ki vključuje uspešna podjetja, ki kotirajo na borzah srednje in vzhodne Evrope in so hkrati vodilna na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Poleg četrtletnega preverjanja kriterijev za uvrstitev v indeks, se enkrat letno opravi tudi poglobljena analiza vsakega podjetja in ugotavlja njegovo stopnjo družbene odgovornosti in trajnostne naravnanosti. V zadnji študiji za leto 2010 je svetovalno podjetje RFU z Dunaja Luki Koper dodelilo oceno B+. Študija upošteva preko 100 kriterijev s področja zaposlenih, varovanja okolja, kupcev, strategije in ostalih dejavnikov.