Vabilo k oddaji prijav za sofinanciranje projektov iz sponzorskega/donatorskega sklada Luke Koper

Vse prijave morajo biti napisane na predpisani prijavnici, pred tem pa si preberite navodila za prijavljanje projekta za sredstva iz sklada Živeti s pristaniščem.

Rok za pošiljanje prijave je 31.1.2011.