Vabilo na razstavo ob 40. obletnici internega glasila Luški glasnik