Dediščino našega Krasa želijo uvrstiti na Unescov seznam

Pred mesecem dni se je na nas obrnil prof. dr. Boris Juvanec, predavatelj na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo. S skromno prošnjo, ki je danes skoraj nismo več vajeni – prosil nas je le za kamen.
Kraški kamen z naše Orleške gmajne, kjer stoji naš sežanski terminal Adria Terminali, je namreč uporabila mednarodna skupina študentov pri akciji Lipica2012. Dr. Juvanec projekt strne: »Kakovost Krasa kot kulturne krajine je predvsem kamen oziroma tisto, kar je človek naredil iz kamna.«

Skupina študentov s Portugalske, iz Španije, Belgije, Nemčije in Slovenije je pod vodstvom dr. Borisa Juvanca in dr. Domna Zupančiča ter s pomočjo domačih mojstrov kamna sezidala kamnito kraško hiško v tehniki suhozida, vse iz kraškega kamna, brez malte in drugih veziv. Hiška bo popestrila turistični program Lipice, hkrati pa je pravi spomenik naše kulturne dediščine. Dr. Juvanec pravi, da: »Hiško danes postavljamo kot atribut slovenstva ob bok kozolcu.«

V okviru projekta Kras2011 so že popisali številne kraške hiške, jih nekaj obnovili, tri pa zgradili. To pa je le začetek prepoznavanja, inventarizacije in izobraževanja o pestri kulturi kraškega prostora. Projekt je zajel vse stroke, cilj pa je bil znanstvena obdelava Krasa za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

ZANIMIVO: Kako je nastajala hiška…