Drugi tir Divača-Koper: priložnost za slovensko gospodarstvo!

V petek, 7. decembra 2012, smo gostili ekonomista dr. Jožeta P. Damijana, avtorja študije na temo drugega železniškega tira. Avtor je predstavil rezultate in potrdil, da je sodobna železniška povezava med Koprom in Divačo nacionalnega strateškega pomena in nujna za nadaljnji razvoj koprskega pristanišča in slovenske logistike.

Damijan je ocenil dinamiko bodočih blagovnih tokov preko koprske luke, njen vpliv na celotno narodno gospodarstvo ter izdelal 3 scenarije razvoja transportnih koridorjev. Po realističnem scenariju bo pretovor v pristanišču povprečno rasel s 4% letno stopnjo in leta 2030 dosegel 33 mio ton, železniški prevoz pa bi s sedanjih 10 zrasel na 20 milijonov ton. Najbolj očitna bo sprememba v porastu pretovora kontejnerjev, ki bodo v skupnem pretovoru dosegli kar 53%.
Avtor študije ugotavlja, da bo zaradi predvidene dinamike pretovora enotirni železniški odsek Koper – Divača zasičen že do leta 2018. Če na tem odseku ne bo zgrajena sodobna proga, se bodo blagovni tokovi preusmerili na italijansko železniško omrežje ali na slovenske ceste.
Kot zaključuje Damijan: “Z narodnogospodarskega vidika je za Slovenijo najbolj ugodna varianta izgradnja 2. tira Koper – Divača. V vseh treh scenarijih dinamike pretovora v Luki Koper izkazuje ta varianta neto pozitivne narodnogospodarske učinke (med 323 in 390 mio evrov).”

Predstavitvi študije je sledila še okrogla miza, kjer so sodelovali:
Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic,
Ernest Gortan, predsednik uprave Intereurope,
Boštjan Rigler, generalni direktor Direktorata za infrastrukturo Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
Bojan Brank, predsednik uprave Luke Koper,
– kot moderator pa Andrej Šavko, odgovorni urednik Radia Koper
Rezultati študije dr. Jožeta P. Damijana in izjave z dogodka

Dr. Jože P. Damijan piše zanimiv blog, kjer razpravlja o drugem tiru med Divačo in Koprom.

Študija je sofinancirana iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa, projekt INWAPO, pri katerem sodeluje Luka Koper d.d., ki je tudi naročnik študije.