Gremo še korak dlje: merili bomo tudi kvaliteto luškega morja

V okviru EU programa SAFEPORT, ki se odvija v sklopu čezmejnega programa Slovenija – Italija 2007-2013 in se nanaša na Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču smo te dni dočakali sodobno opremo za spremljanje kvalitete morja, ki smo jo namestili na plavajočo bojo.

Pripravi opreme, prevozu do mesta potopa in kalibriranju merilne naprave je sledila splavitev boje v luško morje tik ob vhodu v tretji bazen. Merilno napravo bo napajala sončna energija, zato je boja opremljena s fotovoltaičnimi celicami. Meritve bo izvajal Inštitut Andreja Marušiča z Univerze na Primorskem, rezultati pa se bodo preko gsm povezave od jeseni dalje direktno oz. z minimalnim zamikom objavljali na našem portalu (on-line), kjer od 2009 objavljamo meritve prahu (PM10 delci) in hrupa v pristanišču.

IŠČEMO IME!
Da bomo lažje razlikovali med različnimi merilnimi napravami v naši luki, smo se odločili, da bojo poimenujemo. Imate idejo za poimenovanje boje z merilno sondo, ki bo v luškem morju merila kakovost morja? Povejte nam jo na facebooku ali pošljite na zivetispristaniscem@luka-kp.si.