Z natečaja za najboljši esej o pristanišču iPad3 odnesla Mateja Meglič

V uvodu včerajšnje okrogle mize smo razglasili zmagovalko natečaja Slovensko pristanišče. Komisijo je najbolj navdušila Mateja Meglič, sicer študentka 2. letnika dietetike s Fakultete za zdravstvene vede Izola. Avtorica zmagovalnega eseja je za nagrado dobila novi iPad3 4G, ki ji ga je izročil predsednik uprave Luke Koper, dr. Gregor Veselko.

Prispele eseje je ocenila tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Janko Strel, predstavnik Carinskega urada Koper, mag. Maša Čertalič, vodja službe za raziskave in razvoj v Luki Koper in dr. Klemen Kavčič, izredni profesor na Fakulteti za management, ki je razglasil nagrajence. Prispevki so bili zelo dobri, zato so se ocenjevalci odločili poleg zmagovalke nagraditi še nekaj najboljših avtorjev. Glede na ustreznost vsebinske naravnanosti prispevka, razumljivost, način izražanja in podajanje vsebine, obetavnost in inovativnost podanih idej, zamisli ter primerno rabo jezika in urejenost prispevka so jih prepričali Mateja Forte, Boštjan Kadunec, Mitja Lavtar in Aleš Lešnik, ki so prejeli simbolne nagrade.

Dr. Kavčič je v obrazložitvi izpostavil naslednje odlike eseja: »Avtorica izraža željo po vedenju, kaj se pravzaprav danes dogaja v reškem pristanišču in zanimanje, kako je z vstopom strateškega partnerja, ter željo po nadaljnjem vlaganju v hrvaškem pristanišču. Poudari nujnost sprejetja infrastrukturnih odločitev in zavedanje potenciala pristanišča. Odpira razmišljanje, kaj pravzaprav pomeni in kako uresničujemo poslanstvo združenja NAPA. Omeniti velja zapisano željo in usmeritev k trajnostni naravnanosti pristanišča (ekonomski, okoljski in družbeno-socialni vidik). Na koncu avtorica pozove, naj se vsi vplivni udeleženci, povezani z Luko Koper ‘na vso moč potrudimo vzpostaviti dialog in najti skupen jezik, da bomo zmogli pravočasno premostiti ovire ter sprejeti odločitve in premišljene poteze, ki bodo regiji in državi omogočile prosperiteto in blaginjo.’

Predsednik komisije, dr. Kavčič je končal z mislijo: “Mladi vidijo v močnem, modernem okolju in ljudem prijaznem pristanišču upanje in vero v boljšo in lepšo prihodnost – mladi potrebujejo vizijo, želijo videti ‘zvezdo severnico’.«

Vsem nagrajencem in zmagovalki seveda iskreno čestitamo tudi mi!