Za večjo energetsko učinkovitost kontejnerskih orjakov

Od projekta si v Luki Koper obetamo večjo energetsko učinkovitost kontejnerskih dvigal, ki sodijo med največje porabnike elektrike v pristanišču. Skladno s cilji projekta, ki bo zaključen maja 2014, nameravamo vzpostaviti celovit sistem nadzora energetske porabe ter tako kot v pristaniščih Valencia in Livorno vpeljati pilotne rešitve za spremljanje energetske porabe posameznih naprav na kontejnerskem terminalu.

O projektu
Projekt koordinira Fundacion Valenciaport, šteje pa 11 partnerjev iz Španije, Italije in Slovenije, med katerimi so tako proizvajalci kot uporabniki pristaniških tehnologij in nekatere relevantne institucije.

Projekt financira Evropska Unija preko programa Vseevropskega transportnega omrežja (TEN-T).