Zanimiv tovor: 60-tonsko ekološko plovilo za varovanje slovenskega morja

V našem pristanišču smo danes raztovorili novo večnamensko ekološko plovilo s podpornim čolnom, ki so ju izdelali v Turčiji. Z njim bo upravljala Služba za varovanje obalnega morja, plovilo s pripadajočo opremo pa bo namenjeno za operativno preprečevanje onesnaževanja morja ter pomoč pri zaščiti in reševanju na morju.

Kako smo raztovarjali
Tovor, ki ni standardnih oblik in velikosti, v Luki Koper uvrščamo med projektne tovore. To pomeni, da moramo za tovrstne predmete posebej pripraviti načrt poteka dela, mehanizacije, ljudi in delovnega postopka.

Plovilo SVOM I z opremo je težko okrog 60 ton, dolgo skoraj 18 metrov, široko 5 metrov, zaradi nesimetrične oblike pa so morali naši sodelavci posebej paziti pri postavljanju plovila na tla. Plovilo smo sprejeli na terminalu za generalne tovore, kjer tudi sicer raztovarjamo po obliki in vsebini najbolj pester tovor.