Že tretjič zapored uvrščeni v trajnostni indeks Dunajske borze

Dunajska borza je januarja 2009 oblikovala indeks CEERIUS (CEE Responsibility Investment Universe). Ta vključuje podjetja, ki kotirajo na borzah srednje in vzhodne Evrope in poleg poslovne uspešnosti predstavljajo zgled na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Luka Koper je na zadnjem ocenjevanju kriterijev, ki je potekalo decembra 2011, zadostila vsem predpisanim pogojem za uvrstitev.
Letos se je število podjetij, ki sestavljajo indeks povečalo iz 13 na 15. Od slovenskih podjetij so v indeksu poleg Luke Koper vključeni še Mercator, Gorenje, Krka in Nova kreditna banka Maribor.