Bela skorja, ki preprečuje prašenje

Luka Koper že vrsto let preizkuša različne tehnike za zmanjševanje prašenja. Od leta 2003 smo na področju ekologije investirali več kot 26 milijonov evrov, še posebej na terminalu za razsute tovore, ki smo ga že pred leti obdali z 11 metrsko protivetrno zaveso ter namestili prhe za vlaženje tovora. Kljub tem ukrepom je bil tovor še vedno izpostavljen izrednim vremenskim razmeram, kot so močna burja in tramontana. Tehnologi s terminala za razsute tovore so se zato, ob strokovni podpori sodelavcev iz službe za varovanje zdravja zaposlenih in ekologijo povezali s kolegi v največjem evropskem pristanišču Rotterdam, kjer razsute tovore že vrsto let uspešno prekrivajo s celulozo. Pri tem velja poudariti, da je celuloza povsem naravna snov, ki ni škodljiva niti za okolje niti ne vpliva na kakovost tovora.

Evropski energetski terminal, pod okrilje katerega sodijo tudi razsuti tovori, je v preteklih mesecih nabavil vso potrebno opremo (traktor, cisterno s topom za nanos celuloze, kontejner za pripravo nanosa ter celulozo v peletih), poleg tega še vozilo za pometanje cestišč, v prihodu pa je še tovornjak za pranje dovozov. Celotna investicija, ki zajema tudi asfaltiranje dela deponije in nakladalne rampe znaša 700.000 evrov.

V teh dneh poteka na deponiji za razsute tovore testiranje nove opreme pod vodstvom predstavnikov dobavitelja in naših tehnologov, istočasno pa tudi usposabljanje ekipe s terminala, ki bo skrbela za prekrivanje tovora s celulozo. Zanimivo je, da so na Nizozemskem iznašli to tehnologijo, ko so iskali rešitev za preprečevanje odnašanja zemlje z gredic, v katerih gojijo tulipane. Tam tako že več kot desetletje rodovitno zemljo pozimi prekrivajo s celulozo.

Sistem je dokaj preprost. Omogoča večkratni nanos celuloze in možnost dopolnjevanja oziroma dograjevanja skorje vsakokrat, ko tovor prekladamo z deponije na vagone. Z novim načinom protiprašne zaščite bomo hkrati znižali tudi stroške vzdrževanja dosedanjega sistema prhanja ter se izognili dodatnim investicijam na tem področju.