Čistilna akcija reke Rižane uspela

Nekaj preglavic jim je povzročal visok vodostaj, zato je bilo čiščenje omejeno le na bregove. “Odziv ljubiteljev narave je bil kot vsako leto odličen. Ogromno je ljudi, ki se zavedajo pomena čistega okolja. Ne gre pozabiti, da je Rižana naša reka, ki daje življenje vsej slovenski Istri,” je še dodal Samo Bratož iz Ribiške družine Koper.
Organizator akcije je vsako leto Ribiška družina Koper, za odvoz pobranih smeti pa je tokrat poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Pobegi Čežarji.

Kot zanimivost naj še dodamo, da se reka Rižana v slovensko morje izteka prav v luškem drugem bazenu. Reka občasno na izteku v morje naplavlja smeti in umazanijo, ki pa jo v Luki Koper odstranjujemo iz vode z ekološkimi plovili in ustrezno opremo.