Greencranes za znižanje toplogrednih plinov na kontejnerskih terminalih

Kontejnerski terminali sodijo med večje porabnike energentov v pristaniščih. Prav zato se je Luka Koper pridružila konzorciju partnerjev, ki sodelujejo v projektu GREENCRANES in raziskujejo to področje. Projekt GREENCRANES financira Evropska Unija preko programa TEN-T, ki pod vodstvom Fundacije Valenciaport preučuje alternativne tehnologije, ki bodo na opremi kontejnerskih terminalov omogočale večjo učinkovitost ter zmanjšanje emisij.

Partnerji preučujejo več rešitev:
– možnost uporabe utekočinjenega zemeljskega plina namesto dizel goriva. Ocenjujejo, da bi z uporabo plina lahko dosegli zmanjšanje toplogrednih plinov za 16 % in zmanjšanje emisij dušikovih spojin za 90 %,
– vpeljave t. i. dual-fuel tehnologije (uporaba tako plina kot dizla),
– prilagoditev generatorjev na dimenzije, ki ustrezajo mehanizaciji,
– vpeljave flywheel tehnologije itn.
Projekt vključuje tudi testno vpeljavo rešitev v pristaniščih Valencia, Koper in Livorno, ki bodo dokazale smotrnost vpeljave različnih alternativ.

Častni govornik na konferenci je dr. Helmut Morsi, namestnik vodje DG MOVE B1 in vodja sektorja Odprte metode koordinacije: TENtec and Innovation pri Evropski Komisiji. Predstavil je nov zakonski predlog TEN-T programa ter izpostavil pomen inovacij in novih tehnologij, namenjenih trgu, ki bodo pripomogle k dekarbonizaciji transporta.

Partnerji projekta GREENCRANES so: Fundacija Valenciaport (koordinator), Pristaniška uprava Valencia (APV), Noatum, Konecranes Spain, ABB Spain, Luka Koper, d. d., Italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in transport (projekt zanj implementirajo Pristaniška uprava Livorno, RINA S.p.A., Global Service S.r.l. ter Perceptual Robotics Laboratory Fakultete Sant’Anna).