Okoljsko poročilo 2012

Skladno z okoljskim sistemom EMAS, ki nam narekuje redno in transparentno vrednotenje našega sistema za ravnanje z okoljem,  smo vsake tri leta dolžni pripraviti poročilo, v katerem celovito predstavimo množico postopkov in ukrepov, ki pripomorejo k omejevanju vpliva pristanišča na okolje ter prikazujemo rezultate.

Okoljsko poročilo, ki je bilo junija potrjeno s strani pooblaščene organizacije glede verodostojnosti podatkov in doseganja stalnih izboljšav na pomembnih okoljskih vidikih,  je sedaj dosegljivo tukaj.