Skupaj z Univerzo na Primorskem proti bolečini v križu

Raziskavo vodi in izvaja Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (IKARUS), ki deluje pod okriljem Univerze na Primorskem, namen projekta pa je zagotoviti še bolj varna delovna mesta v Luki Koper.

Namen sodelovanja med Luko Koper in IKARUS je zagotavljanje varnejših delovnih mest in pravočasno ter pravilno korektivno ukrepanje, skladno s specifičnimi zahtevami delovnega mesta in posameznega delavca. Koristi sodelovanja v raziskavi imajo tako tisti s kronično BVK (ugotavljanje stopnje nepravilnosti funkcij ter kurativno ukrepanje) kot tudi tisti pri katerih BVK ni prisotna (prepoznavanje potencialnih dejavnikov tveganja in pravočasno preventivno ukrepanje). V obeh primerih se izvedejo izdatna objektivna testiranja živčno-mišičnih funkcij trupa, kar predstavlja izhodišče za načrtovanje nadaljnjih ukrepov.  Sodelovanje je zato koristno za zaposlene, delodajalca, raziskovalce in širšo javnost.

O bolečini v križu
Pojavnost bolečine v križu (BVK) je zlasti v razvitih državah zelo visoka. Prizadene med 70 in 85 % vseh ljudi, pri večini postanejo bolečine kronične, kar posameznika pogosto zaznamuje in zmanjšuje kakovost njegovega življenja. Prepoznavanje in zmanjševanje kvarnih učinkov delovnega mesta lahko pripomore k zmanjšanju pojavnosti kronične bolečine v križu, razvoju znanstveno utemeljenih korektivnih ukrepanj in prispeva k boljšim praksam objektivnega vrednotenja živčno-mišičnih funkcij.


Pripravil: IKARUS