Srečno, mladi upokojenci

V letu 2013 je odšlo v pokoj 11 zaposlenih. Ker želimo z njimi ohraniti trajen stik, smo jim ob koncu leta pripravili svečan sprejem. Uprava družbe se jim je zahvalila za ves trud, ki so ga vložili v delovanje družbe ter jim v tretjem življenjskem obdobju  zaželeli veliko zdravja in sreče. V svojo sredino jih je povabil predsednik Kluba upokojenih delavcev Luke Koper. Člani v Klubu so zelo aktivno, nekateri od njih nam pomagajo voditi skupine na ogledu pristanišča, sicer pa radi se družijo, hodijo na izlete…