Ženske v Luki Koper

Ženske v družbi prestavljajo 13,4 % vseh zaposlenih. V pristaniški dejavnosti so tipična luška delovna mesta, zaradi narave dela pretežno v interesu moških. Ženske so v večji meri zastopane predvsem pri administrativnih, strokovnih in vodstvenih delih, pa tudi na posameznih delovnih mestih v operativi družbe, imamo npr. skladiščnico, vodjo izmene, …
Družba podpira enakost zaposlitve med spoloma in ima v vodstveni strukturi kar četrtino žensk.

Ob današnjem prazniku iskreno čestitamo vsem ženskam.